• thanh lập doanh nghiệp trọn gói 4
  • thành lập doanh nghiệp gói 5 triệu
  • thanh lập doanh nghiệp trọn gói 2
  • dich vu valaw
ĐÁNH GIÁ VÀ LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU

ĐÁNH GIÁ VÀ LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của bên mời thầu trên cơ sở cạnh tranh giữa các nhà thầu. Đấu thầu là động lực, điều kiện để cho các doanh nghiệp xây dựng cạnh tranh lành mạnh trong cơ chế thị trường, thúc đẩy sự phát triể

Chi tiết
ĐĂNG KÝ THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG

ĐĂNG KÝ THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG

Người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

HỒ SƠ DỰ THẦU

HỒ SƠ DỰ THẦU

Hồ sơ dự thầu là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu...

THỦ TỤC XIN XÁC NHẬN HẢI QUAN

THỦ TỤC XIN XÁC NHẬN HẢI QUAN

THỦ TỤC XIN XÁC NHẬN HẢI QUAN MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ THỦ TỤC XÁC NHẬN KHÔNG NỢ THUẾ HẢI QUAN.

CÔNG BỐ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CÔNG BỐ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Trang thiết bị y tế gồm 2 nhóm được phân làm 4 loại dựa trên mức độ rủi ro tiềm ẩn liên quan đến thiết kế kỹ thuật và sản xuất các trang thiết bị y tế đó: - Nhóm 1gồm trang thiết bị y tế thuộc loại A là trang thiết bị y tế có mức độ rủi ro thấp. - Nhóm 2gồm trang thiết bị y tế thuộc loại B, C và D, trong đó: +Trang thiết bị y tế thuộc loại B là trang thiết bị y tế có mức độ rủi ro trung bình thấp. +Trang thiết bị y tế thuộc loại C là trang thiết bị y tế có mức độ rủi ro trung bình cao. +Trang thiết bị y tế thuộc loại D là trang thiết bị y tế có mức độ rủi ro cao. Trước khi thực hiện phân loại trang thiết bị y tế, tổ chức thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế gửi hồ sơ công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế.

ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

Valaw sẽ thay quý khách thực hiện việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả cho tác phẩm của quý khách. Với lượng thời gian 15-30 ngày kể từ ngày hồ sơ hợp lệ. Quý khách sẽ giấy chứng nhận quyền tác giả.

Chi tiết
THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP MỞ NHÀ THUỐC

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP MỞ NHÀ THUỐC

Nhà thuốc là một trong những cơ sở bán lẻ thuốc phổ biến hiện nay.Xin giấy phép mở nhà thuốc là một trong những thủ tục có yêu cầu pháp lý khá nghiêm ngặt bởi mở nhà thuốc là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Với tình hình dịch bệnh như hiện nay,

Chi tiết
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?